De website www.faunafonds.nl gaat binnenkort offline.

Sinds 1 januari 2014 valt het secretariaat van het Faunafonds onder de nieuwe uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Vanaf 1 januari 2015 vindt u alle voor u relevante informatie over het Faunafonds op www.BIJ12.nl.


Algemeen
Handreiking Faunaschade
Bestuur Faunafonds
Schadecijfers
Tegemoetkoming
Verzoekschrift Faunaschade
Procedure verzoekschrift
Beleidsregels Faunafonds
Bezwaar en beroep
Nieuws
Behandelbedrag per 1 oktober van kracht
Faunafonds onderdeel van BIJ12
Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit
Tegemoetkoming bij schade wolf
BIJ12 - Unit Faunafonds
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
Nederland
Tel: 085 - 486 22 22
Fax: 085 - 486 22 33

Tegemoetkoming - Verzoekschrift Faunaschade

Verzoekschrift Faunaschade
Q&A's digitaal verzoekschrift
Q&A's behandelbedrag
Vorige pagina
Tegemoetkoming
Verzoekschrift Faunaschade

Als er ondanks preventieve maatregelen toch nog landbouwschade van enige omvang optreedt, kunt u een verzoekschrift voor een tegemoetkoming in de faunaschade indienen bij het Faunafonds.

Het indienen van een verzoekschrift kan per 1 juli 2013 alleen nog maar door gebruik te maken van de daartoe ontwikkelde digitale applicatie. Deze applicatie is bereikbaar op www.faunaschade.nl. Via dit portaal kunt u een schademelding doen en aansluitend daarop een verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade indienen.

Per 1 oktober 2014 is aan het indienen van een verzoekschrift een behandelbedrag van 300 euro verbonden. Het verzoekschrift kan pas worden ingediend nadat via de betaalfunctie in de applicatie eerst het behandelbedrag is voldaan.  

Let op: per verzoekschrift kan maximaal één gewas worden ingevuld. Heeft u bijvoorbeeld schade in peren én appels, dient u twee verzoekschriften in te vullen.

Heeft u verdere vragen over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te kunnen komen, neem dan tijdig contact op met het BIJ12 - Unit Faunafonds.

 

BIJ12 Rijksoverheid IPO Faunabeheereenheden