Algemeen
Handreiking Faunaschade
Bestuur Faunafonds
Schadecijfers
Tegemoetkoming
Verzoekschrift Faunaschade
Procedure verzoekschrift
Beleidsregels Faunafonds
Bezwaar en beroep
Nieuws
Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit
Tegemoetkoming bij schade wolf
Handreiking elektrische afrastering
Schade dassen blijft achter bij populatiegroei
Faunafonds
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
Nederland
Tel: 085 - 486 22 22
Fax: 085 - 486 22 33

Tegemoetkoming - Verzoekschrift Faunaschade

Verzoekschrift Faunaschade
Veelgestelde vragen digitaal verzoekschrift
Vorige pagina
Tegemoetkoming
Verzoekschrift Faunaschade

Als er ondanks preventieve maatregelen toch nog landbouwschade van enige omvang optreedt, kunt u een Verzoekschrift Tegemoetkoming Faunaschade indienen bij het Faunafonds.


Het indienen van een verzoekschrift kan per 1 juli 2013 alleen nog maar door een digitaal verzoekschrift in te dienen via www.faunafondsschade.nl
 


Let op: per verzoekschrift kan maximaal één gewas worden ingevuld. Heeft u bijvoorbeeld schade in peren én appels, dient u twee verzoekschriften in te vullen.


Heeft u verdere vragen over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te kunnen komen, neem dan tijdig contact op met het Faunafonds.

 

BIJ12 Rijksoverheid IPO Faunabeheereenheden